Xem nội dung tài liệu
Tên tài liệu : Lý thuyết quy hoạch động
Người gửi : Trường THPT Quỳnh Lưu 2
Chi tiết file : .pdf  /  0.16 Mb
Lĩnh vực - Loại : Tài liệu tham khảo thêm
Ngày đăng : 12/8/2011 4:01:37 PM
Xem / Tải về : 1699  /  439
Đánh giá :
   
Nội dung chính
Chuyên đề tin học phương pháp quy hoạch động
Xem file Flash